Informasjon

Tegn på avhengighet av narkotika

De vanligste avhengighetsskapende narkotiske stoffene er kokain, amfetamin/metamfetamin, cannabis og heroin.

Generelle tegn på mulig misbruk

  • Mennesker er forskjellige, og vi kan reagere ulikt på bruk av narkotiske stoffer. De beskrivelsene som følger under, er derfor kun typiske trekk.
  • Bemerk at enkelte personer kan utvise trekk på narkotikamisbruk uten at så er tilfelle, og motsatt - andre kan misbruke narkotiske stoffer uten å fremby de typiske trekkene.

Tegn på misbruk

  • Du føler at du må ha stoffet jevnlig, og gjerne flere ganger om dagen.
  • Du sørger hele tiden for at stoffet er tilgjengelig.
  • Du har gjort mislykkede forsøk på å kutte ut stoffet
  • Du utfører handlinger du normalt ikke ville gjort for å skaffe stoff, slik som stjeling
  • Du føler at du trenger stoffet for å kunne klare dagliglivets problemer.
  • Du kjører bil eller utfører andre handlinger som utsetter deg selv eller andre for fare, fordi du er under påvirkning av stoffet.
Animasjon av narkotikaavhengighet
Neste side