Informasjon

Tegn på avhengighet av narkotika

De vanligste avhengighetsskapende narkotiske stoffene er kokain, amfetamin/metamfetamin, cannabis og heroin.

Temaside om Korona

Generelle tegn på mulig misbruk

  • Mennesker er forskjellige, og vi kan reagere forskjellig på bruk av narkotiske stoffer. De beskrivelsene som følger under, er derfor kun typiske trekk. Bemerk at enkelte personer kan utvise trekk på narkotikamisbruk uten at så er tilfelle, og motsatt - andre kan misbruke narkotiske stoffer uten å fremby de typiske trekkene.

Tegn på misbruk

  • Du føler at du må ha stoffet jevnlig, og gjerne flere ganger om dagen.
  • Du sørger hele tiden for at stoffet er tilgjengelig.
  • Du har gjort mislykkede forsøk på å kutte ut stoffet
  • Du utfører handlinger du normalt ikke ville gjort for å skaffe stoff, slik som stjeling
  • Du føler at du trenger stoffet for å kunne klare dagliglivets problemer.
  • Du kjører bil eller utfører andre handlinger som utsetter deg selv eller andre for fare, fordi du er under påvirkning av stoffet.
narkotikaavhengighet
Animasjon av narkotikaavhengighet
Neste side