Informasjon

Tegn på avhengighet av narkotika

Temaside om Korona

De ulike stoffene og deres kjennetegn

 • Stoffer som demper sentralnervesystemet
  • Dette er i hovedsak benzodiazepiner. Eksempler på disse er sovemedisiner og angstdempende medisiner som Vival, Valium, Sobril, Stesolid, Alopam og Apodorm.
  • Symptomer på bruk er snøvlete tale, nedsatt koordinasjon, svekket hukommelse, forvirring, langsom puls, svimmelhet, unormale følesesmessige reaksjoner, trøtthet.
 • Cannabis
  • Omfatter først og fremst hasj og marijuana. Det skilles mellom akuttvirkninger og langtidsvirkninger.
  • De vanligste langtidsskadene man kan få, er avhengighet, hvor man ikke klarer å avslutte bruken av stoffet.
  • Cannabis anses for å være mindre avhengighetskapende enn enkelte andre rusmidler, men avhengigheten kan likevel oppleves som sterk. Det inntrår manglende kontroll med bruken, slik at man bruker stadig større mengder. Det kan medføre reduksjon av kroppens immunforsvar.
 • Stoffer som stimulerer sentralnervesystemet
  • Dette omfatter stoffer som amfetamin, metamfetamin, og kokain.
  • Typiske tegn på misbruk omfatter oppstemthet, nedsatt matlyst, hurtig tale, irritabilitet, rastløshet, depresjon når effekten av stoffet avtar. Nesetetthet og skader på neseslimhinnen er vanlig hos de som sniffer stoffet. 
  • Amfetaminmisbrukeren får ofte hallusinasjoner, hurtig puls, høy kroppstemperatur, høyt blodtrykk og problemer med hukommelsen.
 • "Design-dop", motedop
  • Dette er stoff som ecstasy, som vanligvis har både amfetamin-lignende effekter og hallusinogene effekter. 
  • Ecstasy er et rusmiddel som virker både sentralstimulerende og hallusinogent. Rusvirkningen kan beskrives som oppkvikkende, og gir forsterkede sanseinntrykk samt følelser av oppstemthet og velvære.
  • Det nye psykoaktive stoffet PMMA, para-metoksymetamfetamin, er giftigere enn det lignende rusmidlet ecstasy, og det er registrert en rekke dødsfall etter bruk av stoffet. PMMA er et lite rusgivende, men giftig motedop som raskt gir dødelig forgiftning ved overdosering eller i kombinasjon med andre sterke rusmidler.
 • Motedop
  • Nye rusmidler har mange ulike betegnelser. Nettbutikkene omtaler dem gjerne som «legal highs» eller «herbal highs», begrep som gir inntrykk av at stoffene er trygge, lovlige og/eller naturlige. I mediene omtales de ofte som «motedop», «syntetiske rusmidler» eller «designer drugs», mens det medisinske fagmiljøet bruker betegnelsen «nye psykoaktive stoffer».
  • Produktene har tiltalende navn (f.eks. Pink Panther, Black Diamond, Charly Sheen, Artic Dust) og pakkes gjerne i fargerik, fristende og uskyldig emballasje.
  • Til tross for den store økningen i nye psykoaktive stoffer de senere år er det fortsatt de «klassiske» rusmidlene som forårsaker de aller fleste rusmiddelrelaterte dødsfallene i Norge.
 • Hallusinogener
  • Narkotika som LSD, PCP og ketamin ("K") er typiske "rave" og "party" stoffer. De ulike formene for hallusinogener gir litt ulike symptomer:
  • LSD gir ofte hallusinasjoner, endret sansning - som det å tro at man hører farger, vedvarende endringer i oppfattelsen av verden rundt, rask puls, høyt blodtrykk, skjelvinger og "flashback" - gjenopplevelse av hallusinasjoner, ofte år senere
  • PCP kan gi hallusinasjoner, oppstemthet, vrangforestillinger, svette og rødme, dårlig koordinering og tap av orienteringsevnen, følelse av å være forfulgt (paranoia), sikling, kvalme og oppkast samt selvmordstanker
  • Ketamin kan gi rask puls, kvalme og oppkast, nummenhet, nedsatt muskelfunksjon og redusert bevegelse
 • "Sniffing"
  • Inhalering av enkelte typer lim, maling, løsemidler og lystgass kan gi en kortvarig rus. Langvarig misbruk kan gi skade på hørsel, hjerne, nyre og lever.
 • Opioider
  • Brukes i medisinen som smertestillende medisiner. De omfatter heroin, morfin, kodein, metadon og oksykodon.
  • De demper alle kroppens reaksjoner, kan gi depresjon, forvirring og svekket pusterefleks. Dersom medisinen settes i sprøyteform, kan stikkmerker være synlige.
Forrige side Neste side