Informasjon

Tegn på avhengighet av narkotika

Temaside om Korona

Typiske tegn ved ungdom og misbruk

  • Skolearbeid. Raskt oppstått mistrivsel i skolen. Stadig søken etter unnskyldninger for å bli hjemme. Raskt fall i prestasjonsnivå.
  • Kroppslig helse og utseende. Giddesløshet og likegyldighet kan være tegn på medikamentmisbruk. Likeså et plutselig forfall i påkledning og utseende.
  • Oppførsel. Så godt som alle tenåringer er opptatt av privatliv, men overdreven hemmeliggjøring av personlige artikler, samt hvem de omgås og hva de gjør, er mulige tegn på misbruk.
  • Penger. Plutselig behov for penger uten rimelig forklaring på hva de trengs til, eller stjeling av penger og gjenstander, kan være for å dekke utgifter til medikamenter.
Forrige side Neste side