Informasjon

Tegn på avhengighet av narkotika

Temaside om Korona

Faktorer som øker risikoen for misbruk

  • Personlighet. Personer som søker fart og spenning, er impulsive og står i mot de vanlige sosiale normene, har større risiko for å oppsøke misbruk og bli avhengige. Halvparten av de med avhengighetsproblem har også andre problem av psykisk art, slik som depresjon, AD/HD eller post-traumatisk stressyndrom. Barn som er agressive, tempramentsfulle og mangler selvkontroll, er også i større fare for å utvikle avhengighet.
  • Omgangskrets. Gruppepress kan være vanskelig å stå i mot, særlig for ungdom. Dårlig kontakt med foreldrene øker sjansen for misbruk.
  • Angst, depresjoner og ensomhet. Bruk av illegale stoff kan være en måte å rømme fra smertefulle psykiske problem på.
  • Arv. Det virker som om enkelte trekk i arvematerialet vårt gjør oss mer eller mindre mottakelige for misbruk. Er du i nær slekt med personer med alkohol eller narkotikaproblem, er du i større risiko for å utvikle avhengighet.
  • Type narkotika. Enkelte typer misbruk har lettere for å skape avhengighet enn andre. Dette gjelder blant annet heroin og kokain.
Forrige side Neste side