Informasjon

Tegn på avhengighet av narkotika

Temaside om Korona

Behandling av avhengighet

  • Hvis man skal bli kvitt en avhengighet, er det nødvendig med rusfrihet. Personer som tidligere har vært avhengige av rusgivende stoffer, bør unngå alle rusmidler og medikamenter som har et ruspotensial, det vil si som kan utløse ”craving” eller sug. Slike medikamenter er blant annet alle sterke smertestillende og beroligende midler/sovemidler.
  • Flere typer legemidler benyttes også i behandlingen av avhengighet:
    • Eks. naltrexon i behandlingen av opioidavhengighet
    • Disulfiram (Antabus) mot alkoholmisbruk
    • Substitusjonsbehandling med metadon eller buprenorfin (Subutex) inngår i legemiddelassistert rehabilitering, LAR.
Forrige side Neste side