Informasjon

Behandling av narkotikaavhengighet

Det finnes flere som kan hjelpe deg hvis du har et rusproblem. Det finnes også ulike former for behandling tilpasset ulike former for rusmisbruk.

Hvordan unngår jeg avhengighet?

Medikamenbruk krysser grensen til misbruk og avhengighet når du føler at du ikke klarer deg uten medikamentet, og når du må ha stadig større doser for å føle deg tilfreds (toleranseutvikling).

Fysisk avhengighet kommer av at nervebaner i belønningssenteret i hjernen din blir endret. Du reagerer ikke lenger på normale aktiviteter, men nervene gir bare belønning når du benytter medikamentet.

Animasjon om narkotikaavhengighet

Avhengighet er vanligvis et vedvarende problem, noe som innebærer at selv etter behandling, kan du lett falle tilbake til de gamle vanene. Dersom du føler du har, eller er på vei inn i et rusmiddelproblem, finnes det flere som kan hjelpe deg. Er du tilbakeholden med å oppsøke hjelp, kan Rustelefonen (tlf. 08588) være en grei plass å starte. Andre steder du kan søke hjelp er:

Fornektning av misbruket er nesten alltid til stede hos misbrukeren, særlig i tidlige stadier av misbruket. Det er derfor ikke uvanlig at familie, venner eller arbeidskolleger er de som først foreslår at du skal søke hjelp.

Neste side