Informasjon

Behandling av narkotikaavhengighet

Temaside om Korona

Hvordan forebygge rusmisbruk

Noe av det viktigste er kommunikasjon. Snakk med legen din. Har du problemer med å overholde doseringen av utskrevne legemidler, bør du diskutere dette med legen din. Det er større mulighet for at dere sammen kan gjøre noe med problemet, enn at du skal prøve å dekke over med triksing, luring og løgner.

Det samme gjelder mellom ungdom og voksne. Foreldre bør snakke med barna sine om rusmisbruk og farene knyttet til det. De voksne må lytte til barna sine og være støttende i vanskelige situasjoner, som for eksempel det å stå i mot gruppepress. Det er også svært viktig at den voksne går foran med et godt eksempel og ikke selv misbruker verken alkohol eller medisiner. Barn av foreldre som har en lettvindt omgang med rusmidler, har lettere for å utvikle et misbruk. I det hele tatt vil sterke bånd og gjensidig respekt mellom foreldre og barn være et viktig forebyggende tiltak mot rusmisbruk.

Forrige side Neste side