Informasjon

Behandling av narkotikaavhengighet

Temaside om Korona

Hva kan du gjøre for å forbli rusfri etter avrusning

Det er lett å gli tilbake til gamle vaner og til gamle miljø etter avrusning. Ikke la den tunge avrusningsperioden være til ingen nytte. Det finnes heldigis litt hjelp å få.

Konsulenter. Du kan få støtte og oppmuntring av fagpersonell, og ikke bare fra venner og familie. Både ansatte ved sosialkontor og helsepersonell kan hjelpe deg med dine problemer.

Behandlingsprogram. Det finnes en rekke behandlingsprogram for deg og eventuelt dine nærmeste, noen i form av regelmessige konsultasjoner, og noen i form at behandlingsopplegg hvor du skrives inn på institusjoner.

Selvhjelpsgrupper. Dette er vanligvis grupper som bygger på anonyme alkoholikeres 12-trinnsprogram (det finnes tilsvarende grupper for andre rusmiddelmisbruk også), og hvor du møter mennesker i samme livssituasjon som deg selv.

Å jobbe seg ut av et misbruk er en lang og vanskelig vei å gå. Til tross for at det er mange som ønsker å hjelpe deg, vil en tung del av byrden likefullt hvile på dine skuldre. Ikke gi opp, et bedre liv venter deg!

Forrige side Neste side