Informasjon

Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (borderline)

Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (borderline personlighetsforstyrrelse) er en psykisk sykdom som har stor innvirkning på evnen til å regulere egne følelser.

Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, borderline personlighetsforstyrrelse, er en av de vanligste personlighetsforstyrrelsene. Livstidsforekomst av tilstanden er 5.9 prosent, det vil si at omtrent seks prosent av oss kan få tilstanden i løpet av livet. Tilstanden debuterer vanligvis i ung voksen alder. De som har denne tilstanden skiller seg fra andre i måten de tenker, oppfatter, føler eller forholder seg til andre.

Sykdommen har stor innvirkning på evnen til å regulere egne følelser. Dette fører til økt impulsivitet og har en negativ innvirkning på forholdet til andre mennesker. Upassende sinne, impulsivitet og hyppige humørsvingninger skyver andre bort, selv om vedkommende ønsker å ha kjærlige og varige forhold. Sykdommen oppleves som en stor belastning for den som er syk, familien og helsetjenesten.

Tidligere anså man emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse som umulig å behandle, men bedre forståelse og håndtering av sykdommen har ført til tidligere diagnose og effektiv behandling til å håndtere symptomene. Mange blir også bedre ettersom årene går.

Typisk for tilstanden er en tendens til å se ting som svart/hvitt. Interessene og verdiene kan endres raskt, og de som har tilstanden kan opptre impulsivt eller hensynsløst.

Sykdommen starter vanligvis i ungdomsårene eller ung voksen alder.

Symptomer 

Symptomer på emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse er mangfoldige og inkluderer:

 • Intense humørsvingninger
 • Følelser for andre kan endres raskt og svinge fra ekstrem nærhet til ekstrem motvilje
 • Føler seg ofte sviktet, alene eller misforstått, kronisk tom eller kjeder seg
 • Føler avsky og hat mot seg selv
 • Selvbildet endrer seg ut ifra hvem man er sammen med
 • Opptil 75 prosent skader seg selv en eller flere ganger
 • Tilbakevendende tanker om selvmord eller trusler om selvmord er vanlig. Omtrent ti prosent tar selvmord
 • Opplever ofte intense negative følelser som sinne, sorg, skam, panikk, frykt og ensomhet
 • Det er vanlig å føle seg så fortvilet at man har tanker om selvmord, og så føle seg noenlunde positiv få timer senere
 • Kan oppleve hallusinasjoner og tanker man ikke kan snakkes bort fra - for eksempel at familien din vil skade deg. Slike episoder kan være psykotiske.
 • Perioder med stressrelatert paranoia og tap av kontakt med virkeligheten, som varer fra noen få minutter til noen timer - en psykotisk tilstand
 • Har ofte et svart/hvitt syn på forhold. Enten er forholdet perfekt og personen fantastisk, eller forholdet er elendig og personen fryktelig.
 • Gjør omfattende tiltak for å unngå å bli forlatt - som å kaste seg inn i et nytt forhold, eller avslutte et forhold brått og uventet.
 • Forstyrret og ustabilt selvbilde
 • Problemer med å håndtere sinne. Kan reagere med upassende, intenst sinne, som å ofte miste besinnelsen, være sarkastisk eller bitter, eller ty til håndgemeng
 • Følelse av uvirkelighet, av å være avskåret fra seg selv

Impulsiv og farlig atferd er også viktige symptomer. Dette kan vise seg i at man ikke praktiserer sikker sex, at man bruker mye penger, rusmisbruk, uforsiktig kjøring og overspising.

Ikke alle med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse opplever alle disse symptomene. Alvorlighetsgrad, hyppighet og varighet av symptomer avhenger av personen og sykdommen.

Neste side