Informasjon

Narsissistisk personlighetsforstyrrelse

Narsissistisk personlighetsforstyrrelse har to undertyper. Den ene kjennetegnes av et mønster av grandiositet, behov for beundring og mangel på empati. Typisk for den andre er overfølsomhet, at man kan hate seg selv og være sosialt isolert.

Narsissistisk personlighetsforstyrrelse er en tilstand der personen tror han er bedre enn alle andre. Dette gir problemer som preger livet, forholdet til andre og hverdagen. Slike personer kan fremstå som arrogante, med et oppblåst selvbilde og uten forståelse for andres følelser. De kan tenke, føle og oppføre seg på måter som skader dem selv eller andre. Men under overflaten er en skjør selvfølelse som er sårbar for den minste kritikk.

Mange kan ha narsissistiske trekk, men en person med narsissistisk personlighetsforstyrrelse er betydelig svekket av det.

Ifølge en artikkel som ble publisert i The American Journal of Psychiatry i 2015, kan personer med narsissistisk personlighetsforstyrrelse være grandiose eller hate seg selv, de kan være utadvendte eller sosialt isolerte, de kan ha en god karriere eller være ute av stand til å holde på en jobb.

Andre kan oppfatte en narsissistisk person som en som bare er opptatt av seg selv og vil ha konstant beundring. Men på innsiden kan personen føle seg usikker og tom. 

To undertyper

Tilstanden har to undertyper. Den grandiose, tykkhudede undertypen er oppmerksomhetssøkende, arrogant og har lite angst. 

Den andre undertypen er følsom, skjør, tydelig bekymret, overfølsom overfor andres vurderinger, kronisk misunnelig og sammenligner seg selv med andre. Utad virker de sky og selvutslettende, men de bærer på en hemmelig grandiositet. Den sårbare undertypen kan være lett å overse.

De finnes også friskere grupper som er høyt fungerende, ekshibisjonistiske, selvstendige.

Narsissistisk personlighetsforstyrrelse er forbundet med høyere risiko for selvmord enn andre personlighetsforstyrrelser.

Neste side