Informasjon

Paranoid personlighetsforstyrrelse

Oppsøker sjelden hjelp selv

Tilstanden kan være vanskelig å diagnostisere ettersom de fleste som har personlighetsforstyrrelsen, ikke synes det er noe galt med måten de oppfører seg på. Det er sjelden de selv oppsøker hjelp.

Noen av de som får tilstanden, kan fungere greit i hverdag og arbeidsliv. Men paranoid personlighetsforstyrrelse er en betydelig årsak til uførhet. De som ikke blir uføre, slutter tidligere i jobb enn andre. Mange fremviser tegn på aggressiv oppførsel. Innen rettsmedisinen er tilstanden forbundet med voldelig oppførsel og stalking.

Forrige side Neste side