Informasjon

Paranoid personlighetsforstyrrelse

Årsak

Vi vet ikke sikkert hva som er årsak til tilstanden. Antagelig er det en kombinasjon av biologiske faktorer og miljø. Den som utvikler tilstanden, har ofte opplevd et traume i barndommen, som omsorgssvikt, fysisk misbruk og seksuelle overgrep. Fiendtligheten de viser, er gjerne utløst av en sårbar, skjør selvfølelse i sammenheng med stressende, sosiale interaksjoner.

Forrige side Neste side