Informasjon

Paranoid personlighetsforstyrrelse

Behandling

Vi vet lite om behandling av paranoid personlighetsforstyrrelse. Dette skyldes til dels at personer med tilstanden ikke stoler på eller ønsker å delta i studier om tilstanden. De søker sjelden hjelp på egen hånd.

Behandlingen har som mål å bidra til at man forstår og kjenner igjen følelsen av å være sårbar, og bedre følelsen av egenverdi. Den har også som mål å bidra til at vedkommende lettere kan stole på andre og forstå og snakke om plagene de opplever, fremfor å skyve andre unna. Behandlingen består først og fremst av psykoterapi, ofte kognitiv atferdsterapi, men noen ganger kan det hjelpe å behandle andre samtidige tilstander som angst og depresjon.

Det finnes ingen medisiner mot paranoid personlighetsforstyrrelse, men det kan være aktuelt å behandle depresjon eller angst med medisiner. Det kan ta tid å lære å håndtere slike følelser og tanker. Minst ett år med psykoterapi anbefales.

Forrige side Neste side