Informasjon

Paranoid personlighetsforstyrrelse

Prognose

Prognosen avhenger av om den som har tilstanden, er villig til å akseptere diagnosen og få behandling. Samtaleterapi kan noen ganger redusere paranoiaen og redusere påvirkningen på dagliglivets funksjoner.

Ubehandlet vil tilstedeværelse av paranoid personlighetsforstyrrelse være forbundet med betydelig økt risiko for ekteskapsbrudd, jobbtap, ensomhet, depresjon, angstlidelser, rusmiddelbruk, kriminaltet og selvmord.

Kilder

Referanser

  1. Royce Lee. Mistrustful and Misunderstood: A Review of Paranoid Personality Disorder. Curr Behav Neurosci Rep 2017; 4(2): 151-165. www.ncbi.nlm.nih.gov
  2. Better Health Channel: Paranoia www.betterhealth.vic.gov.au
  3. Psych Central: All About Paranoid Personality Disorder Forfatter: Frost A, Casabianca SS nhi.no
  4. Cleveland Clinic: Paranoid Personality Disorder my.clevelandclinic.org
  5. MSD: Paranoid Personality Disorder Forfatter: Zimmerman M
  6. Psychology Today: Paranoid Personality Disorder www.psychologytoday.com
Forrige side