Informasjon

Personlighetsforstyrrelser

Eksentriske personlighetsforstyrrelser (Cluster A)

Paranoid personlighetsforstyrrelse

Denne personlighetstypen er karakterisert ved mistenksomhet, mistillit, tolker handlinger fiendtlig eller foraktfullt, er følsom for krenkelser. Personer med denne forstyrrelsen har ofte overdreven tro på egen kunnskap og evner, og de unngår ofte nære forhold til andre. De søker etter skjulte meninger i alt og finner uvennlige hensikter i det andre gjør. De er raske til å utfordre venners og families lojalitet, og de virker ofte kalde og fjerne i forhold til andre. De skylder ofte på andre og bærer ofte langvarig nag til andre.

Denne personlighetstypen angis å forekomme hos cirka 0,5-2,5 prosent i den generelle befolkning, 2-10 prosent hos polikliniske psykiatriske pasienter og 10-30 prosent blant innlagte psykiatriske pasienter. Disse pasientene kan være vanskelige å få med på et terapeutisk opplegg.

Schizoid personlighetsforstyrrelse

Personer med schizoid personlighetstype er sky, viser tilbaketrekning fra kontakt, viser lite følelser, foretrekker fantasi og enslige aktiviteter. De ønsker oppriktig å være alene og har ikke noe hemmelig ønske om popularitet. De søker gjerne til jobber som innebærer liten sosial kontakt. Deres sosiale ferdigheter er ofte svake, og de viser ikke behov for oppmerksomhet eller akseptering. De oppfattes som humørløse og fjerne, og de betegnes ofte som "einstøinger".

Forekomsten er 0,5-0,7 prosent i den generelle befolkningen, men så høy som 14 prosent blant hjemløse. Det kan være særlig vanskelig for behandleren å etablere og opprettholde et forhold til disse pasientene.

Schizotyp personlighetsforstyrrelse

Mange tror at dette er en mild form for schizofreni. Tilstanden er karakterisert ved eksentrisk atferd, upassende følelser, bisarre ideer, tilbaketrekning fra kontakt. De tror av og til at de har ekstraordinære sanseegenskaper eller at urelaterte hendelser er knyttet til dem på en eller annen viktig måte. De er ofte opptatte av eksentriske aktiviteter og har vansker med å konsentrere seg over lengre tid. De snakker ofte på en overdreven måte, og det er vanskelige å følge tankegangen deres.

Forekomsten er cirka tre prosent i den generelle befolkningen. Disse personene kan oppleve intens angst i sosiale situasjoner med ukjente mennesker. Tilstanden kan være en forløper til schizofreni.

Forrige side Neste side