Informasjon

Personlighetsforstyrrelser

Dramatiserende, emosjonelle, antisosiale personlighetsforstyrrelser (Cluster B)

Dyssosial (antisosial) personlighetsforstyrrelse

En vanlig misforståelse er at personer med antisosial personlighetsforstyrrelse har dårlige sosiale ferdigheter. Det motsatte er ofte tilfelle. Det typiske for disse personene er mangel på samvittighet. De opptrer sosialt ansvarsløse og normløse, utnyttende, impulsive, hensynsløse. Personer med denne forstyrrelsen viser ofte kriminell atferd. De oppfatter sine ofre som svake og som fortjener å bli lurt. De lyver ofte og de stjeler. I mange tilfeller er de skjødesløse med penger, og de gjør ting uten å tenke over konsekvensene. De er ofte aggressive, og de er mye mer opptatte av egne behov enn andres behov.

Forekomst i den generelle befolkning er cirka en prosent.

Emosjonelt ustabil (borderline) personlighetsforstyrrelse

Disse personene er typisk impulsive, har svingende og sterke affekter, har dårlig selvbilde, er selvdestruktive og inngår ustabile relasjoner. De har hyppige stemningssvingninger og ofte sinneutbrudd. Ofte tar de ut sinnet på seg selv og skader seg. Selvmordstrusler og selvmordsforsøk er ikke uvanlige. De tenker veldig mye svart og hvitt, og de inngår ofte intense, konfliktladde forhold med andre. De blir raskt sinte når de ikke oppnår det de har tenkt.

Forekommer hos cirka 1,5 prosent i den generelle befolkningen. Dette er den mest studerte personlighetsforstyrrelsen, og den gruppen som har de mest detaljerte behandlingsanbefalingene.

Hysterisk (histrionisk) personlighetsforstyrrelse

Disse personene er hele tiden på jakt etter oppmerksomhet. De er dramatiserende, følelsesmessig ustabile og viser overflatiske følelser. De må være i sentrum av oppmerksomheten hele tiden, og de avbryter ofte andre for å dominere samtalen. De bruker et svulstig språk til å beskrive hverdagshendelser, og de søker hele tiden ros og anerkjennelse. De kan kle seg provoserende eller overdrive sykdom for å få oppmerksomhet. De overdriver også vennskap og forhold, og de tror at alle elsker dem. De er ofte manipulerende.

Forekomsten er cirka 1,5 prosent i den generelle befolkningen.

Narcissistisk personlighetsforstyrrelse

Slike personer er karakterisert av selvopptatthet. I likhet med de hysteriske personlighetsforstyrrelsene søker de oppmerksomhet og ros. De er utnyttende, har storhetsforestillinger, har manglende evne til innlevelse (empati) og nedvurderer andre. De overdriver sine prestasjoner og forventer at andre skal anerkjenne dem som en ener. De velger ut sine venner fordi de tror at ikke hvem som helst er verdig deres vennskap. De er opptatte av å gjøre et godt førsteinntrykk, men de har vansker med å opprettholde langvarige vennskap eller forhold. De er vanligvis uinteresserte i andres følelser, og de kan utnytte andre.

Forekomsten er cirka en prosent i den generelle befolkningen

Forrige side Neste side