Informasjon

Personlighetsforstyrrelser

Engstelige og nervøse personlighetsforstyrrelser (Cluster C)

Tvangspreget personlighetsforstyrrelse

Personer med denne forstyrrelsen er ekstremt opptatte av orden. De er perfeksjonistiske, samvittighetsfulle, stivbeinte, detaljopptatte, kontrollerte. Deres behov for å gjøre alt "riktig" forstyrrer ofte deres produktivitet. De fanges opp av detaljer og mister det store bildet. De setter urimelig høye krav til seg selv og andre, og de er ofte svært kritiske til andre når de ikke lever opp til disse kravene. De unngår å arbeide i team og mener at de andre er for skjødesløse eller inkompetente. De unngår å ta beslutninger fordi de frykter å gjøre feil, og de har ofte vansker med å uttrykke følelser.

Unnvikende personlighetsforstyrrelse

Dette er personer som er karakterisert ved ekstrem sosial angst. Personer med denne forstyrrelsen føler seg ofte utilstrekkelige, unngår sosiale situasjoner og søker jobber med liten kontakt med andre. De frykter avvisning, er nærtagende, engster seg for at de skal dumme seg ut foran andre, har en lengsel etter å bli likt og akseptert. De overdriver de mulige vanskelighetene i nye situasjoner for å slippe å delta eller være med. Ofte skaper de fantasiverdener som erstatter den virkelige verden. Til forskjell fra schizoide personlighetsforstyrrelser lengter de med unnvikende personlighetsforstyrrelse etter å oppnå sosiale forhold til andre, men føler at de er ute av stand til å klare det. De er ofte deprimerte og har lav selvfølelse.

Avhengig personlighetsforstyrrelse

Typisk for denne personlighetsforstyrrelsen er ønsket om å bli tatt vare på. De er uselvstendige, overlater ansvaret til andre, er hjelpeløse og utrygge uten partner. De klenger seg til andre og er redde for å miste dem. De kan få selvmordstanker når et forhold brister. De overlater til andre å foreta viktige beslutninger for dem, og de hopper ofte fra forhold til forhold. De kan bli værende i mishandlingsforhold. De er svært nærtakende for avvisning. De føler seg ofte hjelpesløse og deprimerte.

Forrige side Neste side