Informasjon

Personlighetsforstyrrelser

Årsak

Det er gode holdepunkter for at både miljø og arvelige faktorer/medfødte trekk har betydning for utvikling av personlighetsforstyrrelser. Den relative andelen av faktorene varierer. 

Det er forskningsmessige holdepunkter for at tidlige emosjonelle traumer kan medføre økt risiko for utvikling av personlighetsforstyrrelser. Det er også funnet at stressfaktorer i fosterlivet, slik som røyking eller alkoholmisbruk, er assosiert med personlighetsforstyrrelser hos barnet. 

Miljøfaktorer som er assosiert til personlighetsforstyrrelser er blant annet fysisk mishandling, seksuelle overgrep og neglekt. I mange tilfeller kan man imidlertid ikke påvise verken genetiske faktorer eller miljøbelastninger som kan forklare utvikling av personlighetsforstyrrelser. 

Forrige side Neste side