Informasjon

Personlighetsforstyrrelser

Diagnosen

Diagnosen stilles på bakgrunn av gjentatte samtaler med psykolog/lege, informasjon fra mennesker i personens omgivelser og evt. resultater av spørreskjemaer utfylt av pasienten. Det kan ta lang tid før en person får en slik diagnose, og ledsagende lidelser som angst og depresjon kan i mange tilfeller være det mest synlige på et tidlig tidspunkt.

Forrige side Neste side