Intervju

Psykopati: Hva er en psykopat?

Vellykkede og ikke-vellykkede psykopater

- Jeg har møtt folk med psykopati der det å være kald og ufølsom blir sett på som en fordel. For eksempel toppledere som ikke bryr seg om menneskene som jobber for dem, men kun er opptatt av å nå bestemte mål. Noen grader av psykopati er vanskelig å se – man kan si at det finnes vellykede psykopater og ikke-vellykede psykopater. De ikke-vellykkede sitter i fengsel. De vellykkede vet hvordan de skal maskere tegnene og kan late som de er empatiske. Et annet trekk fra den mørke tetraden er sadisme. En sadist har glede og nytelse av at en annen har det vondt. En psykopat er likegyldig til smerten han eller hun påfører andre. En psykopat gjør noe for å oppnå noe og kan bruke trusler eller sjarme for å komme dit, men er egentlig ikke veldig sint. Likevel kan personen late som, for å få deg redd, sier Øverland.

Psykopati er karakterisert av et mønster av ignorering og brudd på andres rettigheter. Dette kan gi seg til kjenne i form av alvorlig kriminell atferd, bedrag eller svindel for personlig vinning eller nytelse, impulsivitet/manglende evne til å planlegge, irritasjon eller aggresjon som ofte ender i fysiske overgrep, hensynsløs ignorering av egen eller andres sikkerhet, problemer med å ivareta viktige ansvarsområder som arbeids- og familierelaterte plikter, og mangel på meningsfull anger eller skyldfølelse for den skade ens handlinger påfører andre mennesker, ifølge Britannica.

Les også: Sadistiske nettroll

Forrige side Neste side