Intervju

Psykopati: Hva er en psykopat?

Psykopati sjekkliste

For å avdekke om noen har denne personlighetsforstyrrelsen brukes spesifikke vurderingsskjema, som Psychopathy Checklist (PCL), som ble utviklet av den kanadiske psykologen Robert Hare på 1970-tallet og siden blitt revidert. Sjekklisten består av spesifikke personlighetstrekk som er til stede ved psykopati, deriblant:

  • Overflatisk sjarm
  • Grandiose følelser av egenverdi
  • Behov for stimuli/lett for å kjede seg
  • Manipulerende
  • Patologisk løgnaktighet
  • Parasittisk livsstil
  • Mangler empati
  • Manglende evne til å ta ansvar for egne handlinger
  • Kriminell allsidighet
Forrige side Neste side