Intervju

Psykopati: Hva er en psykopat?

Forskningens slagside

- Blant personlighetstrekk som er til stede ved psykopati, nevnes kriminell allsidighet og dårlig selvkontroll. Finnes det psykopater som ikke er kriminelle og voldelige?
- Mye av kunnskapen vi har om psykopater, er fra fengsel. Jeg tror at forskningen har en slagside på de ikke-vellykkede psykopatene. Vi vet lite om de vellykkede psykopatene, for vi finner dem ikke. Jeg tror det finnes mange, men vi vet ikke noe om dem. Vellykkede psykopater får dekt sitt behov for kontroll og dominans på andre måter.

Personer med dyssosial personlighetsforstyrrelse har ofte flere personlighetsforstyrrelser.

- Menn som sitter inne, har ofte dyssosial personlighetsforstyrrelse og emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse. Dyssosial personlighetsforstyrrelse og narsisissme, rus og psykopati, seksuell sadisme og psykopati, og paranoid personlighetsforstyrrelse og psykopati er også vanlige kombinasjoner. Jo flere personlighetsforstyrrelser man har samtidig, jo verre er det. Emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse finnes det god behandling mot. Psykopatien kan man ikke gjøre noe med. Personer med psykopati kommer heller ikke til psykolog for å få hjelp. De oppsøker ikke hjelp før de må, og da gjerne i forbindelse med at de havner i fengsel, sier Øverland.

Les også: Paranoid psykose

Forrige side Neste side