Informasjon

Schizoid personlighetsforstyrrelse

Schizoid personlighetsforstyrrelse kjennetegnes av et oppriktig ønske om å være alene. Personer med tilstanden kan oppleves som humørløse, fjerne og likegyldige til både kritikk og ros.

Schizoid personlighetsforstyrrelse er en uvanlig tilstand som rammer under en prosent av befolkningen. Et fremtredende trekk er at man isolerer seg fra andre. Atferdsmønsteret er livslangt.

Tilstanden er en av tre som tilsammen utgjør det som kalles eksentriske personlighetsforstyrrelser, eller cluster A personlighetsforstyrrelser. De to andre i denne gruppen er paranoid personlighetsforstyrrelse og schizotyp personlighetsforstyrrelse.

Ønsker å være alene

En person med schizoid personlighetsforstyrrelse er sky, viser lite følelser, og har et oppriktig ønske om å være alene. De kan fremstå som eksentriske – altså oppfører seg annerledes enn de fleste. De søker gjerne jobber som innebærer lite sosial kontakt og mangler ønsker og evner til å skape relasjoner til andre.

Tilstanden utvikler seg vanligvis i ung voksen alder. Noen trekk kan bli tydelige i barndommen. Den kan gi utfordringer med å fungere på skole, i jobb og sosialt, men mange fungerer greit i arbeid der de jobber mest alene.

Les også: Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse

Neste side