Informasjon

Schizotyp personlighetsforstyrrelse

Schizotyp personlighetsforstyrrelse er typisk preget av uvanlige tanker og frykt, tro på at man har spesielle (magiske) evner, og problemer med å utvikle og vedlikeholde forhold til andre mennesker.

Schizotyp personlighetsforstyrrelse er kategorisert både som en personlighetsforstyrrelse og en schizofreni-spektrumlidelse. Medisinske eksperter er ikke enige om hvor diagnosen hører til og om tilstanden kan være en forløper til schizofreni. Likevel, det foreligger studier som viser at 10 til 20 prosent utvikler schizofreni eller schizoid personlighetsforstyrrelse.

Tilstanden er en av tre som til sammen utgjør det som kalles eksentriske personlighetsforstyrrelser, eller cluster A personlighetsforstyrrelser. De to andre i denne gruppen er paranoid personlighetsforstyrrelse og schizoid personlighetsforstyrrelse

Typisk for tilstanden er eksentrisk oppførsel, upassende følelser, bisarre ideer og tilbaketrekning fra kontakt med andre. De føler seg ofte ukomfortable i sosiale situasjoner og har problemer med å danne nære forhold til andre.

Noen tror at de har spesielle evner – som at de kan lese tanker, eller at urelaterte hendelser er knyttet til dem på en eller annen viktig måte.

Symptomer

Typiske symptomer ved schizotyp personlighetsforstyrrelse er:

  1. Tanker om at urelaterte hendelser i verden er knyttet til dem på en viktig måte. Minner om vrangforestillinger, men er ikke så fikserte og upåvirkelige. Vedkommende kan akseptere andre logiske forklaringer på sine tanker.
  2. Overtro og magisk tenkning: For eksempel å tro at man kan lese andres tanker, eller at man kan kontrollere et fly ved hjelp av tankene.
  3. Sanseforstyrrelser: At man hører lyder eller ser skygger eller bevegelser andre ikke ser. For eksempel at man ser en glorie rundt en person eller føler nærværet av en ukjent kraft. Dette er ikke like intenst eller vedvarende som hallusinasjoner.
  4. Kommuniserer annerledes: Snakker ofte på en overdreven måte, bruker ord på en rar måte, eller har mange digresjoner. Det kan være vanskelig å følge tankegangen. Stemmen kan være monoton. Talen kan være langsom og inneholde lange pauser. Viser mindre følelser.
  5. Paranoia: Mistenksomhet, tro at andre er ute etter seg eller har skjulte motiver.
  6. Upassende eller rigide affekter: Vises for eksempel ved at alle andre ler av en vits, mens vedkommende ser uttrykksløs ut. Virker avflatet.
  7. Merkelig oppførsel: Apati. Eksentrisk atferd. Kroppsspråk og oppførsel er annerledes enn hos de fleste andre. Dette kan inkludere merkelige antrekk og at man ikke er så nøye med å vaske seg (forsømt hygiene).
  8. Sosial isolasjon: Mangel på nære venner. Har liten trang til å være med andre. Omgår gjerne kun nærmeste familie.
  9. Sosial angst som også oppstår sammen med mennesker du kjenner – som familie. Kan føle seg som en outsider.

Barn som senere fortsetter å utvikle schizotyp personlighetsforstyrrelse, er mer passive og uengasjerte og overfølsomme for kritikk i henhold til lærerrapporter.

Neste side