Informasjon

Schizotyp personlighetsforstyrrelse

Årsak

Schizotyp personlighetsforstyrrelse er en kronisk tilstand som starter i barne- og ungdomsårene. Personer som har tilstanden, kan fremstå som merkelige og være veldig utilpass i sosiale sammenhenger. De har større risiko for å bli mobbet, noe som igjen kan bidra til mer paranoia og mistenksomhet.

Som ved de fleste andre personlighetsforstyrrelser er årsaken ukjent. Men det er økt forekomst blant hos personer som har familie med schizotyp personlighetsforstyrrelse eller schizofreni. Risikoen er større hos personer som har opplevd traumatiske hendelser, misbruk eller omsorgssvikt i barndommen. Det er vist at personer med schizotypi eller schizofreni begge har de samme forandringene i hjernen.

Tilstanden utgjør under 1 prosent av befolkningen ifølge en norsk studie. Den er underkjent og er forsket lite på. Det kan være flere som viser noen av trekkene ved tilstanden, men som ikke oppfyller alle kriteriene til diagnosen.

Forrige side Neste side