Informasjon

Schizotyp personlighetsforstyrrelse

Diagnostikk

En psykoterapeut vil kunne bruke et skåringssystem basert på de 9 typiske symptomene, se ovenfor. Skårer vedkommende på minst 5 av disse, er det sterke holdepunkter for at det foreligger en schizotyp personlighetsforstyrrelse. Det vil også bli lagt vekt på hvordan vedkommende oppfører seg hjemme, på skole, i arbeid, i forhold til andre og med hobbier.

Forrige side Neste side