Informasjon

Schizotyp personlighetsforstyrrelse

Andre samtidige tilstander

Andre tilstander som ofte også finnes hos personer med schizotyp personlighetsforstyrrelse, er:

Tung depresjon og bipolar lidelse er de vanligste samtidige sykdommene. En studie fant at 67 prosent av personer med schizotyp personlighetsforstyrrelse også hadde en av disse diagnosene.

Andre samtidige diagnoser kan gjøre tilstanden vanskeligere å behandle.

Det kan være stressende også for familien når en man er glad i har en personlighetsforstyrrelse. Riktig hjelp og råd fra helsetjenesten kan bidra til at familien får større forståelse for sykdommen og lettere kan være til hjelp og støtte.

Forrige side Neste side