Informasjon

Schizofreni - omfang og betydning

Schizofreni utvikles hos 0,3 til 2 prosent på verdensbasis. De fleste får diagnosen sent i tenårene eller tidlig i tyveårene. For de som rammes, og for pårørende, medfører tilstanden en lidelse som det er vanskelig for andre å sette seg inn i.

Hva er schizofreni?

Ordet schizofreni betyr opprinnelig et sinn som er gått i oppløsning, eller har "sprukket", likt en vase som faller i gulvet. Schizofreni er per definisjon et syndrom, det vil si en samling av ulike sykdomstrekk og ingen klart avgrenset sykdomstilstand.

Hyppige symptomer er vrangforestillinger, tankeforstyrrelser, hallusinasjoner, språklige forstyrrelser, forstyrrelser i jeg-funksjon, "stiv" (kataton) adferd og såkalte negative symptomer.

Årsakene til schizofreni er ikke klarlagt. Forholdet mellom arv og miljø er gjenstand for intens forskning. Forløpet ved schizofreni varierer. Om lag 25 prosent har kun én sykdomsepisode, mens 25 prosent får et kronisk, livslangt forløp. De resterende 50 prosent har et forløp mellom disse to ytterpunkter.

Neste side