Informasjon

Schizofreni - omfang og betydning

Mellom 0,3 prosent og 2 prosent utvikler schizofreni. De fleste får diagnosen sent i tenårene eller tidlig i tenårene.

Hva er schizofreni?

Ordet schizofreni betyr opprinnelig et sinn som er gått i oppløsning, eller har "sprukket", likt en vase som faller i gulvet. Schizofreni er per definisjon et syndrom, det vil si en samling av ulike sykdomstrekk og ingen klart avgrenset sykdomstilstand.

Hyppige symptomer er vrangforestillinger, tankeforstyrrelser, hallusinasjoner, språklige forstyrrelser, forstyrrelser i jeg-funksjon, "stiv" (kataton) adferd og såkalte negative symptomer.

Årsakene til schizofreni er ikke klarlagt. Forholdet mellom arv og miljø er gjenstand for intens forskning. Forløpet ved schizofreni varierer. Om lag 25% har kun én sykdomsepisode, mens 25% får et kronisk, livslangt forløp. De resterende 50% har et forløp mellom disse to ytterpunkter.

Neste side