Informasjon

Schizofreni - omfang og betydning

Dødelighet

Cirka 5 prosent av mennesker som får en schizofrenidiagnose, begår selvmord, og 25-50 prosent gjør ett eller flere selvmordsforsøk. Flere risikofaktorer for selvmord ved schizofreni er blitt identifisert; de viktigste er tidligere selvmordsforsøk, depresjon, stoffmisbruk og kjønn - menn har større risiko enn kvinner. Risikoen er særlig høy det første året etter at diagnosen er stilt. Hjerte- og karsykdommer, mage- og tarmsykdommer, hormonforstyrrelser og luftveissykdommer bidrar også til en høyere dødelighet blant schizofrene i forhold til normalbefolkningen.

Forrige side Neste side