Informasjon

Schizofreni - omfang og betydning

Andre samtidige lidelser

Pasienter med en schizofrenidiagnose oppfyller ofte de diagnostiske kravene til andre psykiatriske lidelser. Nær halvparten av schizofrene pasienter har en eller flere andre psykiatriske tilstander. Vanligst er tvangslidelser, depresjoner og panikklidelser. Om lag halvparten av de med førstegangpsykoser oppfyller også kriteriene for posttraumatisk stresslidelse.

Avhengighetsskapende stoffmisbruk er påvist hos cirka 20 prosent av pasienter med førstegangspsykose. Det er også påvist økt forekomst av kroppslige sykdommer som ulcerøs kolitt, hjerte- og karsykdommer og diabetes.

Forrige side Neste side