Informasjon

Schizofreni - omfang og betydning

Konsekvenser

For enkeltmennesket som rammes og for de pårørende vil schizofreni innebære en lidelse og smerte som det for oss andre er vanskelig å forestille seg. For samfunnet er kostnadene enorme. Utfordringene knyttet til behandlingen av denne tilstanden er store. Det er mulig å oppnå bedring i opptil 85 prosent av tilfellene innen ett år, forutsatt riktig behandling. Sentrale elementer i behandlingen av schizofreni er familiearbeid, medikamenter og støttende psykososiale tiltak, herunder støttende psykoterapi. Vi vet lite om behandlingsresultatene for schizofreni ved ulike psykiatriske behandlingsinstitusjoner i Norge i dag. Det er ofte en betydelig forsinkelse fra det tidspunkt det enkelte menneske utvikler en psykose og til adekvat hjelp tilbys. Varighet av ubehandlet psykose, det vil si tiden fra første tegn på psykose og til adekvat behandling gis, er i den vestlige verden ofte ett til to år. Sammen med en tidligfase (prodromalfase) av cirka ett års varighet (i snitt), innebærer dette at unge mennesker som utvikler en schizofreni, går ubehandlet i to til tre år. Forskning har vist at det er mulig å redusere varighet av ubehandlet psykose i et samfunn.

Forrige side Neste side