Informasjon

Forskning på schizofreni

Det forskes mye på schizofreni, blant annet på årsak, effekten av tidlig inngripen, og hvilke medikamenter som fungerer best og gir minst bivirkninger.

Hva er schizofreni?

Schizofreni er samfunnsmessig den mest alvorlige sinnslidelsen. Årlig rammes 400-500 personer av sykdommen i Norge, ofte er det unge mennesker på terskelen til voksenlivet. Schizofreni er karakterisert ved en mangfoldighet av symptomer og varierende forløp. Det er fortsatt uavklart om vi står overfor flere ulike sykdommer eller om det dreier seg om ulike presentasjonsformer av samme sykdom. Den menneskelige lidelsen og de økonomiske kostnadene er store. I mange tilfeller blir pasientene invalidisert i en årrekke.

Selv om det forskes mye på schizofreni, finnes fortsatt ingen helbredende behandling for sykdommen. Kombinasjonen av medikamenter mot psykose, psykoterapi, familiepedagogiske tiltak og sosial ferdighetstrening anses i dag for å være den beste behandling. Men det er behov for ytterligere forbedring av behandlings- og omsorgsmetodene.

Neste side