Informasjon

Medikamentell behandling av schizofreni

Behandling av andre samtidige sykdommer

Ved ankomst til sykehus er nedstemthet og selvmordstanker ikke uvanlig hos personer som lider av schizofreni. Selvmord er den hyppigste årsak til for tidlig død hos pasienter med schizofreni. I slike tilfeller kan det være aktuelt å gi behandling med antidepressiver i tillegg.

Rusmiddelmisbruk er ikke sjelden en kompliserende faktor. Psykotiske pasienter med rusmiddelmisbruk kan være både urolige og uttalt psykotiske, forhold som lett medfører bruk av store doser antipsykotika. Store medikamentdoser vil ofte medføre motoriske bivirkninger, angst og risiko for kramper. Dette kan øke trangen til rusmidlets «befriende» effekt.

Forrige side Neste side