Informasjon

Medikamentell behandling av schizofreni

Antipsykotisk behandling ved graviditet og amming

Kvinner i befruktningsdyktig alder som har fått diagnosen schizofreni, bør få nødvendig prevensjonsveiledning. Det er økt risiko for tilbakefall eller forverring under svangerskap, og vanligvis anbefales at man fortsetter behandling med medisiner i et svangerskap. Det er viktig at dette gjøres i samarbeid med psykiater som er godt kjent med medikamentene, og risiko for mor og barn.  

Dersom graviditet planlegges, bør støttende tiltak settes inn. Det er viktig at dosen holdes lavest mulig, spesielt under første tredjedel av svangerskapet og de siste en til to uker før fødsel.

Også når det gjelder amming, er det viktig å samarbeide med psykiater for å sikre riktig dosering av medisiner. 

Forrige side Neste side