Informasjon

Medikamentell behandling av schizofreni

Elektrokonvulsiv terapi?

Elektrokonvulsiv terapi, ECT, i kombinasjon med antipsykotiske medikamenter synes å ha en viss effekt, men muligens bare for en begrenset periode. Mest aktuell kan slik behandling være i kombinasjon med antipsykotika der medikamentell behandling alene gir dårlig effekt.

Forrige side Neste side