Informasjon

Prognosen ved schizofreni

Prognosen ved schizofreni varierer. En fjerdedel har kun én sykdomsepisode, mens en fjerdedel får et kronisk forløp. Resten befinner seg i mellom disse ytterpunktene.

Ubehandlet kan schizofreni føre til alvorlige følelsesmessige, atferdsmessige, helsemessige og endog juridiske og finansielle problemer som kan virke inn på ethvert område av livet.

Forløpet

Forløpet varierer fra person til person. Sykdommen kan forløpe som en kronisk alvorlig sykdom gjennom hele livet. Eller det inntrer full helbredelse etter én episode med schizofreni. Om lag 25 prosent har kun én sykdomsepisode, mens 25 prosent får et kronisk, livslangt forløp. De resterende 50 prosent har et forløp mellom disse to ytterpunkter.

Schizofreni begynner vanligvis i tidlig voksen alder, men sykdommen kan forekomme også på andre tidspunkt i livet. Personer som utvikler schizofreni i meget ung alder, synes ikke å ha så gode utsikter som dem som får sykdommen i middelalder eller høy alder. Det har vist seg at en akutt start har bedre prognose enn den gradvis innsettende formen. I tillegg er det sannsynligvis uheldig for det videre forløpet om pasienten går over lengre tid uten behandling.

Noen opplever at sykdommen blir mindre alvorlig etter som årene går, men som tallene over forteller, blir nok schizofreni for de aller fleste en livslang bekymring.

Komplikasjoner

Cirka fem prosent av pasienter med schizofreni begår selvmord. Faren for selvmord øker hvis vedkommende har gjort tidligere selvmordsforsøk, er deprimert, er stoffmisbruker, eller er mann.

Det er også økt forekomst av kroppslige sykdommer som hjertekarsykdommer, magetarmsykdommer, hormonsykdommer og luftveissykdommer, noe som bidrar til at schizofrene har høyere dødelighet enn normalbefolkningen. Pasienten kan også få andre psykiatriske lidelser som depresjon, angst og søvnløshet.

Blant hjemløse finner man flere med schizofreni enn i normalbefolkningen. Sykdommen kompliseres forholdsvis ofte av stoffmisbruk og stoffavhengighet.

Prognose

Langtidsutsiktene er med andre ord usikre. Tre av fire opplever tilbakevendende plager og vedvarende uførhet. Blant dem med best prognose er den paranoide typen, de tilfellene som debuterer akutt, de som får raskt innsettende behandling. Motsatt synes prognosen å være dårligere hvis vedkommende går med ubehandlet psykose over lang tid, isolerer seg sosialt, har flere tilfeller av schizofreni i familien, eller er rusmisbruker.

Vil du vite mer?