Informasjon

Symptomer og tegn ved schizofreni

Symptomer på schizofreni er blant annet sosial tilbaketrekking, at personen mister kontakten med virkeligheten, vrangforestillinger, hallusinasjoner, tap av matlyst og tap av hygiene.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Hopp til innhold

Hva er schizofreni?

Schizofreni er en mental sykdom. Egentlig er det en gruppe psykologiske forstyrrelser der mennesker har vrangforestillinger, hallusinasjoner, taleforstyrrelser og påfallende atferd. Tilstanden kan synes forvirrende - også for helsepersonell.

Schizofreni er opp gjennom tidene beskrevet som en spaltet personlighet. Det er ikke riktig. Sykdommen har ingenting med en to-delt personlighet å gjøre. Tilstanden synes hos mange å utvikle seg over tid og i starten kan symptomene være uklare, noe som gjør det vanskelig å stille en sikker diagnose i denne fasen.

Det er laget ganske strenge krav (kriterier) til å stille diagnosen schizofreni. Det innebærer forhold som når tilstanden startet, varighet av symptomer og deres karakteristika.