Informasjon

En personlig tsunami

Etterlatte kan bli utstøtt

I en lederartikkel Ekeberg nylig har skrevet i Tidsskrift for Den norske lægeforening1, skriver han at hendelser som oppleves som katastrofale for den enkelte eller for en familie, slik som selvmord, kan være vel så vanskelige å bearbeide som større katastrofer og ulykker med mange døde og skadde. Blant annet som følge av mindre støtte, oppmerksomhet og fellesskap. I blant kan etterlatte oppleve at de blir isolert og sett ned på.

- Ofte vil etterlatte ved selvmord oppleve en helt annen reaksjon enn etterlatte ved en trafikkulykke for eksempel. Etter en trafikkulykke samles ofte venner og nære i lokalsamfunnet seg og slår ring rundt de etterlatte. Ved selvmord opplever mange etterlatte mye mer utstøtning. Når de møter venner og naboer, så trekker de seg kanskje unna. Det kan være fordi de ikke vet hva de skal si, eller at de ikke tør snakke. Eller det kan være tabuer der det blir sagt at "de der borte er det noe galt med", sier Ekeberg.

Forrige side Neste side