Informasjon

En personlig tsunami

Behov for oppfølging

Det skal være et kriseteam i hver kommune, og det skal også være mulig å få hjelp gjennom prestetjenesten for de etterlatte. Noen kommuner har sorggrupper. Likevel opplever mange at de ikke får noe tilbud om oppfølging.

- Det er sjelden at alle behøver eller ønsker hjelp og oppfølging, men noen anbefaler at du får sjansen til å møte fagfolk, slik at de kan bedømme om du trenger videre henvisning og oppfølging. Alle etterlatte trenger informasjon, men ikke alle trenger profesjonell hjelp. For behandlerne er det viktig å skille mellom dette. Dersom en etterlatt i tillegg til sorgen har kroniske alkoholproblemer, vil en kriseintervensjon fokusere på å bearbeide tapsopplevelsen. Det er ikke tidspunktet for å ta for seg vedkommendes langvarige alkoholproblemer, sier Ekeberg.

Forrige side Neste side