Informasjon

En personlig tsunami

Å se den døde kan hjelpe på prosessen

Mange er usikre på om de vil se avdøde etter selvmordet. Ved naturlige dødsfall er det vanlig at etterlatte som ønsker å se avdøde, får anledning til det. For noen kan dette gi en klar erkjennelse av at vedkommende faktisk er død, og det kan gjøre det lettere å gå videre i sorgprosessen.

- I mange tilfeller gjelder det samme etter selvmord, med noen unntak. Et eksempel kan være dersom avdøde er veldig skadet eller lemlestet. Da er det ikke sikkert det er så bra å se den døde, sier Ekeberg. Selv om etterlatte oppmuntres til å se den døde, må de ikke presses til noe som ikke er naturlig for dem.

Forrige side Neste side