Informasjon

En personlig tsunami

Vanskelig å leve med trussel om selvmord

Man regner med at 15-20 ganger så mange som de som begår selvmord, forsøker å begå selvmord uten å lykkes. Hvordan pårørende opplever det å leve med en trussel om selvmord, vil også variere.

- Det er en ganske vanskelig situasjon. Du kan oppleve at den som kommer med trusselen, har det forferdelig vondt, det er kanskje en som balanserer på grensen mellom liv og død. Du når ikke frem med dine forsøk på å hjelpe. Vedkommende synes kanskje at du hjelper mer enn nok, men det tar bare ikke bort smerten. For de med veldig tung og alvorlig depresjon er ikke selvmordstruslene ment for å skremme, de klarer bare ikke å holde det for seg selv. Så har du de som ikke er så alvorlig deprimerte, men som bruker det som en trussel. De gjør kanskje også selvmordslignende handlinger som ikke er så alvorlig ment. Dette vil i høyere grad vekke sinne og fortvilelse enn de som jeg nevnte i det første eksempelet. Det kan til og med hende at noen pårørende tenker "men så få det overstått da - så slipper vi denne seigpiningen". Det hender at personer fra denne gruppen begår selvmord. Da sitter de etterlatte ofte igjen med en enda tyngre skyldfølelse, sier Ekeberg.

Forrige side Neste side