Informasjon

En personlig tsunami

Må ta bedre vare på de etterlatte

Han påpeker at det oppleves lettere for de etterlatte dersom den avdøde var en del av et behandlingsopplegg og hadde fått rimelig oppfølging.

- Hvis ikke blir de pårørende gjerne sittende igjen med både en formell og en uformell ansvarsfølelse og skyldfølelse. De føler at den det gjaldt, skulle hatt mer hjelp. De opplever det som om de blir stående alene. Da hjelper det ikke at en behandler forteller deg at det ikke var ditt ansvar, men den avdødes eget valg, sier Ekeberg.

I lederartikkelen Ekeberg nylig skrev påpeker han at norsk helsetjeneste har et stort ansvar i det å ta vare på de etterlatte ved selvmord.

- Selv om vi har kommet et stykke på vei, så er det fortsatt en vei å gå for å sikre at alle som har et behov for oppfølging etter selvmord, får dette. At problemer og eventuelle behov blir kartlagt og behandlet, slik at den etterlatte kan komme tilbake til en situasjon som er rimelig lik den de var i før selvmordet. Dette krever en grad av kursing blant helsepersonell, slik at de føler seg kompetente. For teknisk sett er sorgarbeid ved selvmord vanskeligere enn sorgarbeid etter død av annen årsak, sier Ekeberg.

Forrige side Neste side