Informasjon

Selvmord og selvmordsforsøk

Selvmord er en handling med dødelig utgang foranstaltet av den avdøde. Selvmordsforsøk er en handling uten dødelig utgang i et forsøk på å fremme forandringer som vedkommende ønsker.

Hva er selvmord og selvmordsforsøk ?

Selvmord er en handling med dødelig utgang som avdøde, med viten og forventning om et dødelig utfall, selv hadde foranstaltet og gjennomført med det formål å fremkalle de av den avdøde ønskede forandringer (WHO, 1986).

Selvmordsforsøk er en handling uten dødelig utgang, hvor en person med vilje utviser ikke vanemessig atferd som vil være skadeforvoldende hvis andre ikke griper inn, og der hensikten har vært å fremme vedkommendes ønskede forandringer via handlingens forventede fysiske konsekvenser (WHO, 1986).

En del personer befinner seg i spesiell selvmordsfare

 • Personer som har mistet en nær venn, kjæreste, samboer, ektefelle eller et barn.
 • Misbrukere av tabletter, alkohol eller narkotika
 • Dypt deprimerte
 • Schizofrene (schizofreni er en sykdom som blant annet kan føre med seg skremmende hallusinasjoner og alvorlige vrangforestillinger).
 • Nære venner eller pårørende av personer som har begått selvmord
 • Personer som tidligere har gjort selvmordsforsøk
 • Pasienter med en alvorlig kroppslig sykdom
 • Arbeidsledige, fattige, ensomme og eldre uten nær kontakt med sin familie.

En del forhold taler mot selvmord

 • Følelsemessig engasjement overfor personer eller saker
 • Hvis man har etiske og moralske motforestillinger omkring det å begå selvmord
 • Hvis man har ansvar for barn
 • Tanker og planer for fremtiden
 • Personen søker og ønsker hjelp
Neste side