Informasjon

Selvmord og selvmordsforsøk

Behandling

Personer som har utført selvmordsforsøk eller har aktive selvmordsplaner, bør få kontakt med sosialtjenesten eller spesielle selvmordsforebyggende team

Samtaler med primærlegen inngår gjerne som et element i behandlingen. Også pårørende har behov for støtte og hjelp, jfr. nedenfor.

Forebygging av selvmord har vært et viktig satsingsområde for myndighetene i de senere år. Men på tross av omfattende tiltak har det vært lite endring i tallet på dem som tar sitt eget liv. Det har vært hevdet at psykisk lidelse er en utløsende årsak hos cirka 90 prosent av dem som tar sitt liv, noe som bestrides av andre. Det er viktig å være oppmerksom på at det finnes en lang rekke andre utløsende faktorer. Og det er i mange tilfeller vanskelig å identifisere personer som er i risiko for å gjøre selvmord.

Forrige side Neste side