Informasjon

Selvmord og selvmordsforsøk

Prognosen

Tidligere selvmordsforsøk er forbundet med en 10 til 30 høyere risiko for senere selvmord enn for normalbefolkningen. Statistikk viser at inntil 20 prosent vil gjøre nye selvmordsforsøk.

Forrige side Neste side