Tilstand

48 XXYY syndrom

Sammendrag

 • Definisjon:Kjønnskromosomforstyrrelse. Vurderes til å være en variant av Klinefelters syndrom, men litt sterkere symptomer
 • Forekomst:Forekomsten er beregnet til å være 1 pr 18 000 - 40 000 nyfødte gutter
 • Symptomer:Symptomer omfatter kognitiv svikt, forsinket utvikling, ustabilt humør, atferdsvansker. Flere har forsinket utvikling innen språk, samt reduserte ferdigheter innen sosial samhandling og motorikk
 • Funn:Dysmorfe trekk, små testikler, økt lengdevekst, brystutvikling (hos 30%) etter 12 års alder og epilepsi er typisk ved syndromet. Som regel nedsatt/manglende fruktbarhet
 • Diagnostikk:Kromosomanalyse vil bekrefte tilstanden. Det er vanlig med forhøyede verdier av LH og FSH etter puberteten. Nedsatt eller manglende produksjon av spermier og testosteron
 • Behandling:Behandlingen er spesialpedagogiske tiltak og ev. symptomlindring. De fleste har et behov for testosteronbehandling. Fysioterapi kan være til hjelp for en del, og det bør foretas en fysikalsk vurdering. Økt risiko for vaskulær sykdom. Krever ofte ekstra oppførling med tanke på tannhelse. 
 • Nettsiden med Frambus omtale av tilstanden ble besøkt 30.06.22

Legehandboka har kun sammendrag av Frambus omtale av diagnosen, teksten sammendraget er basert på finner du her:

Illustrasjoner

 • XXYY_syndrome.jpg

Kompetansesenter

Frambu

TAKO-senteret

 • Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser
 • TAKO-senteret ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, består av et nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser, og en sykehustannklinikk som tar imot medisinske risikopasienter og personer med rus og psykiatri diagnose
  • Alle som har en sjelden diagnose og en problemstilling knyttet til munnhelse eller funksjon, kan henvises til dem

Ansvarlig NEL-redaktør

 • Tor André Johannessen