Tilstand

49 XXXXY

Sammendrag

 • Definisjon:Kromosomforstyrrelse
 • Forekomst:Svært sjeldent, beregnet forekomst på ca 1 pr 85 000 guttefødsler
 • Symptomer:Pasienter med syndromet har utviklingshemming, både motorisk og kognitivt (bl.a. talevansker, atferdsvansker)
 • Funn:Typiske trekk er skjelettavvik, hypogonadisme, kort/bred nakke, grove ansiktstrekk. Lav fødselsvekt og medfødte hjertefeil er vanlig
 • Diagnostikk:Diagnosen bekreftes gjennom kromosomundersøkelse
 • Behandling:Spesialpedagogiske tiltak og evt. symptomlindrende behandling
 • Nettsiden med Frambus omtale av tilstanden ble besøkt 03.12.2018

Legehandboka har kun sammendrag av Frambus omtale av diagnosen, teksten sammendraget er basert på finner du her:

Søk på Sjelden.no viser tilgjengelige ressurser og lignende for diagnosen:

Frambu

 • Frambu er et landsdekkende kompetansesenter for sjeldne og lite kjente funksjonshemninger
 • Frambu er et statlig finansiert supplement til det ordinære hjelpeapparatet
 • Frambu er en møteplass for familier og fagersoner
 • Frambus tilbud er like mye til voksen som til barn - hele livsløpet