Tilstand

49 XXXXY

Sammendrag

 • Definisjon:Kromosomforstyrrelse, alvorligere variant av Klinefelters syndrom. Tilstanden er spontan, ikke arvelig
 • Forekomst:Svært sjeldent, beregnet forekomst på ca 1 pr 85 000 guttefødsler
 • Symptomer:Pasienter med syndromet har utviklingshemming, både motorisk og kognitivt (bl.a. talevansker, atferdsvansker). Manglende eller sterkt nedsatt fruktbarhet 
 • Funn:Typiske trekk er skjelettavvik (bøyde lillefingre, utoverbøyd albue, sammenvekst av de to bena i underarmen, feilstillinger i ryggen og hofteforandringer), hypogonadisme, kort/bred nakke, grove ansiktstrekk. Lav fødselsvekt, medfødte hjertefeil, ganespalte, nyredysplasi, klumpfot, plattfot, epilepsi, skjeling og alvorlig nærsynthet, forstoppelse, mellomørebetennelse og lyskebrokk virker å være vanligere hos denne gruppen de første leveårene
 • Diagnostikk:Diagnosen bekreftes gjennom kromosomundersøkelse
 • Behandling:Spesialpedagogiske tiltak og ev. symptomlindrende behandling. Testosteronbehandling. Fysioterapi kan være til hjelp for en del, og det bør foretas en fysikalsk vurdering. Økt risiko for vaskulær sydom. Ekstra utfordringer knyttet til tenner og munnhule (Karies, tynn emalje, bittfeil, taurodontisme)
 • Nettsiden med Frambus omtale av tilstanden ble besøkt 03.12.2018

Legehandboka har kun sammendrag av Frambus omtale av diagnosen, teksten sammendraget er basert på finner du her:

Kompetansesenter

Frambu

TAKO-senteret

 • Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser
 • TAKO-senteret ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, består av et nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser, og en sykehustannklinikk som tar imot medisinske risikopasienter og personer med rus og psykiatri diagnose
  • Alle som har en sjelden diagnose og en problemstilling knyttet til munnhelse eller funksjon, kan henvises til dem

Ansvarlig NEL-redaktør

 • Tor André Johannessen