Tilstand

Achenbachs syndrom

 • Definisjon:Godartet tilstand med ukjent etiologi. Karakterisert ved spontan underhudsblødning (subdermal) i fingre eller håndflate som stopper spontant eller når trykk blir lagt på blødningsstedet 
 • Forekomst:Sjelden tilstand. Rammer flest kvinner, gjennomsnittsalderen for debut er 49,5 år. Tilstanden gjentar seg gjerne hos utsatte
 • Symptomer:Varselssymptomer kan komme minutter til timer før blødningen/fargeforandringene. Typiske symptomer er smerte, prikkende følelse eller kløe.
 • Funn:Underhudsblødningen gir fargeforandring og ev. ødem i handflaten eller på håndflatesiden (volart) på finger. Fargeforandringene forsvinner etter noen dager, og etterlater ingen varige forandringer
 • Diagnostikk:Typisk forløp. Benign tilstand. Utredning er unødvendig. Doppler er en egnet utredningsmetode ved tvil om diagnosen
 • Behandling:Informere om tilstandens ufarlige natur samt at utredning og behandling er unødvendig

Legehandboka har kun sammendrag om diagnosen. Du finner bl.a. informasjon om diagnosen på DermNet NZ sine sider

Kompetansesenter

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD)

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser er en nasjonal tjeneste som samordner alle kompetansesentrene for sjeldne diagnoser i Norge. Det holder til på Ullevål sykehus. 

Sjeldentelefonen gir informasjon om sjeldne diagnoser og tjenestetilbud. Det er fellesenheten til Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) som drifter telefonen. Tjenesten har en egen ​nettside.

Sjeldentelefonen: 80041710

Illustrasjoner

 • Achenbachs syndrom
  Achenbachs syndrom er ufarlige underhudsblødninger i håndflaten eller på håndflatesiden av fingre av ukjent etiologi. Kan ramme begge kjønn, men oftes sett hos kvinner. Gjennomsnittsalder for de med tilstanden ca. 50 år.
 • Achenbacks syndrom
  Achenbachs syndrom. Sponteant hematom, vanligvis på finger, av ukjent etiologi. Forsvinner uten sekveler i løpet av dager.

Kilder

Referanser

 1. Godoy A, Tabares AH. Achenbach syndrome (paroxysmal finger hematoma). Vasc Med. 2019;24(4):361‐366. doi:10.1177/1358863X19849627 DOI
 2. Kordzadeh A, Caine PL, Jonas A, Rhodes KM, Panayiotopolous YP. Is Achenbach's syndrome a surgical emergency? A systematic review. Eur J Trauma Emerg Surg. 2016;42(4):439‐443. doi:10.1007/s00068-015-0610-0 DOI
 3. Yamamoto Y, Yamamoto S. Achenbach's Syndrome. N Engl J Med. 2017;376(26):e53. doi:10.1056/NEJMicm1610146 DOI