Tilstand

Adrenomyelonevropati

Legehandboka har kun sammendrag av Frambus omtale av diagnosen, teksten sammendraget er basert på finner du her:

  • Adrenomyelonevropati (ikke tilgjengelig 2018)

Socialstyrelsen har også en side om tilstanden (Svensk)

Frambu

  • Frambu er et landsdekkende kompetansesenter for sjeldne og lite kjente funksjonshemninger
  • Frambu er et statlig finansiert supplement til det ordinære hjelpeapparatet
  • Frambu er en møteplass for familier og fagersoner
  • Frambus tilbud er like mye til voksen som til barn - hele livsløpet

Socialstyrelsen - ovanliga diagnoser

I Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser finner du utförlig information om ovanliga sjukdomar och skador. Informationen skrivs i samarbete med ledande medicinska specialister och i samverkan med intresseorganisationer för brukare och deras närstående.