Tilstand

Autoimmunt polyendokrint syndrom type 1 (APS 1)

Legehandboka bygger sitt sammendrag på en tidligere omtale fra TAKO senterets samt omtalen fra en undersøkielse ved Helse Bergen vedrørende diagnosen. Tekstene sammendraget er basert på finner du her:

TAKO-senteret

  • TAKO-senteret ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, består av et nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser, og en sykehustannklinikk som tar imot medisinske risikopasienter og personer med rus og psykiatri diagnose